Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
6 1 7 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Piotr Rampała wstrzymał się
2 Roman Wąsik przeciw
3 Artur Norsesowicz przeciw
4 Wiesława Ścibiorska za
5 Małgorzata Piwowarczyk przeciw
6 Jerzy Warachowski przeciw
7 Piotr Rygiel za
8 Marek Antczak przeciw
9 Damian Galas za
10 Andrzej Hrynkiewicz za
11 Barbara Rozwadowska przeciw
12 Bożena Srokowska przeciw
13 Jan Jakubów za
14 Grzegorz Świderski za
15 Zenon Wójciak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 0 10 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Piotr Rampała przeciw
2 Roman Wąsik przeciw
3 Artur Norsesowicz przeciw
4 Wiesława Ścibiorska za
5 Małgorzata Piwowarczyk przeciw
6 Jerzy Warachowski przeciw
7 Piotr Rygiel za
8 Marek Antczak przeciw
9 Damian Galas przeciw
10 Andrzej Hrynkiewicz przeciw
11 Barbara Rozwadowska przeciw
12 Bożena Srokowska przeciw
13 Jan Jakubów za
14 Grzegorz Świderski za
15 Zenon Wójciak nieobecny