Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. transportu mieszkańców sołectw do miasta i do domów w okresie wakacyjnym

Numer: 144, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-06-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Świderski radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-06-19