Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Informacja czy zostało zakończone postępowanie kontrolne w zakresie przestrzegania koncesji na wywóz nieczystości płynnych.

Numer: 254, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2020-03-03, data przekazania: 2020-03-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-03-16