Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Kiedy zostanie rozpoczęta realizacja zagospodarowania terenu polegającego na budowie: oświetlenia, wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej oraz ciągu pieszego w kwartale ul. Andersa, Pomorska, Ratuszowa, Rynek (wniosek do budżetu na realizację powyższego zadania został złożony)

Numer: 27, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarowania Nieruchomościami, data odpowiedzi: 2019-02-13