Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 2 7 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Piotr Rampała przeciw
2 Roman Wąsik za
3 Artur Norsesowicz wstrzymał się
4 Małgorzata Piwowarczyk przeciw
5 Jerzy Warachowski przeciw
6 Piotr Rygiel za
7 Marek Antczak przeciw
8 Andrzej Hrynkiewicz przeciw
9 Barbara Rozwadowska przeciw
10 Zenon Wójciak za
11 Bożena Srokowska przeciw
12 Jan Jakubów wstrzymał się
13 Grzegorz Świderski za
14 Wiesława Ścibiorska nieobecny
15 Damian Galas nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 3 0 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Piotr Rampała za
2 Roman Wąsik za
3 Artur Norsesowicz za
4 Małgorzata Piwowarczyk za
5 Jerzy Warachowski za
6 Piotr Rygiel wstrzymał się
7 Marek Antczak za
8 Damian Galas za
9 Andrzej Hrynkiewicz za
10 Barbara Rozwadowska za
11 Zenon Wójciak wstrzymał się
12 Bożena Srokowska za
13 Jan Jakubów za
14 Grzegorz Świderski wstrzymał się
15 Wiesława Ścibiorska nieobecny