Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Myślibórz

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIX Sesja Rady Miejskiej".

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
9 4 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Piotr Rampała za
2 Roman Wąsik za
3 Artur Norsesowicz za
4 Wiesława Ścibiorska wstrzymał się
5 Małgorzata Piwowarczyk za
6 Jerzy Warachowski za
7 Piotr Rygiel wstrzymał się
8 Marek Antczak za
9 Andrzej Hrynkiewicz za
10 Barbara Rozwadowska za
11 Zenon Wójciak wstrzymał się
12 Bożena Srokowska za
13 Grzegorz Świderski wstrzymał się
14 Damian Galas nieobecny
15 Jan Jakubów nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
9 4 1 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Piotr Rampała za
2 Roman Wąsik przeciw
3 Artur Norsesowicz za
4 Wiesława Ścibiorska wstrzymał się
5 Małgorzata Piwowarczyk za
6 Jerzy Warachowski za
7 Piotr Rygiel wstrzymał się
8 Marek Antczak za
9 Damian Galas za
10 Andrzej Hrynkiewicz za
11 Barbara Rozwadowska za
12 Zenon Wójciak wstrzymał się
13 Bożena Srokowska za
14 Grzegorz Świderski wstrzymał się
15 Jan Jakubów nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
9 3 0 1 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Roman Wąsik wstrzymał się
2 Artur Norsesowicz za
3 Wiesława Ścibiorska za
4 Małgorzata Piwowarczyk za
5 Jerzy Warachowski za
6 Piotr Rygiel wstrzymał się
7 Marek Antczak za
8 Damian Galas za
9 Andrzej Hrynkiewicz za
10 Barbara Rozwadowska za
11 Bożena Srokowska za
12 Grzegorz Świderski wstrzymał się
13 Piotr Rampała nieoddany
14 Zenon Wójciak nieobecny
15 Jan Jakubów nieobecny