Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Pilne przeprowadzenie kontroli placu zabaw przy ul. 11 Listopada oraz o usunięcie uszkodzeń w urządzenia zabawowych

Numer: 104, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-03-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-04-08