Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Czy w bieżącym roku budżetowym zostanie złożony wniosek o dofinansowanie remontu ulicy Pionierów

Numer: 115, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-04-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, data odpowiedzi: 2019-05-10