Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o zamontowanie ulicznych lamp solarnych ledowych przy drodze gruntowej w miejscowości Zgoda od nr 2d - 2f

Numer: 124, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-04-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Artur Norsesowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-05-10