Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Kiedy zostanie wykonana modernizacja chodnika na ul. Pionierów i Armii Polskiej

Numer: 138, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-05-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-06-13