Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Rozpoznanie sprawy dot. dewastacji ławek w obrębie Biblioteki przy ul. Armii Polskiej

Numer: 153, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-06-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-07-03