Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Proszę o dokonanie inwentaryzacji dot. liczby śmietników ulicznych w mieście

Numer: 161, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-08-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Piwowarczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-09-09