Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o zwiększenie kwoty pojedynczego stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Numer: 162, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-08-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Piwowarczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji i Spraw Organizacyjnych, data odpowiedzi: 2019-09-10