Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. zmiany uchwały nr LXV/512/2010 z dn. 28.06.2010r.

Numer: 171, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-09-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Damian Galas wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego , data odpowiedzi: 2019-09-20