Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Na jakim etapie jest ocena wniosków na rewitalizację obiektów przy ul. Rynek i Ratuszowa

Numer: 181, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-10-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych, data odpowiedzi: 2019-10-15