Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Naprawa chodnika przy ul. Armii na odcinku od skrzyżowania z ul. Klasztorną do skrzyżowania z ul. Pionierów

Numer: 183, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-10-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-10-15