Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zadanie - iluminacja murów obronnych i Baszty Pyrzyckiej

Numer: 186, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-10-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego , data odpowiedzi: 2019-10-15