Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przegląd drzewostanu na ul. Młyńskiej celem wycięcia drzew stanowiących zagrożenie dla mieszkańców

Numer: 207, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2019-11-26, data przekazania: 2019-11-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Piwowarczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-12-10