Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przetarg na dokończenie zadań polegających na modernizacji kwartałów ul. Andersa i ul. Pionierów

Numer: 223, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2020-01-28, data przekazania: 2020-01-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarowania Nieruchomościami, data odpowiedzi: 2020-02-12