Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. braku barier drogowych przy drodze powiatowej pomiędzy miejscowościami Kierzków – Golenice

Numer: 236, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2020-01-28, data przekazania: 2020-01-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Damian Galas wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-02-07