Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Powołania komórki lub dokonanie weryfikacji zajmowania terenów gminnych przez osoby prywatne bez odpłatności

Numer: 239, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2020-01-28, data przekazania: 2020-01-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Damian Galas wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarowania Nieruchomościami, data odpowiedzi: 2020-02-12