Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zagospodarowanie placu „parkingu”.

Numer: 241, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2020-03-03, data przekazania: 2020-03-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wiesława Ścibiorska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarowania Nieruchomościami, data odpowiedzi: 2020-03-18