Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przedstawienie informacji dot. SUW Tarnowo

Numer: 259, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2020-04-28, data przekazania: 2020-04-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Damian Galas wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-05-22