Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zamontowanie lustra, które umożliwi bezpieczny wyjazd z drogi gminnej nr 321.

Numer: 261, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2020-05-27, data przekazania: 2020-05-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Barbara Rozwadowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-06-08