Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Procedura ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 66/21 obręb Dąbrowa.

Numer: 271, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2020-05-27, data przekazania: 2020-05-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego , data odpowiedzi: 2020-06-10