Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wypowiedzenie umowy o pracę ze stróżami na obiekcie na przystani miejskiej.

Numer: 273, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2020-05-27, data przekazania: 2020-05-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji i Spraw Organizacyjnych, data odpowiedzi: 2020-06-10