Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dokumentacja procedury wyboru Agenta Emisji dla obligacji na kwotę 9,7 mln wyemitowanych w 2019r.

Numer: 290, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2020-06-01, data przekazania: 2020-06-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Finansowo-Budżetowy, data odpowiedzi: 2020-06-15