Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Naprawa chodnika od ul. Ks. Sopoćki do mostku.

Numer: 300, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2020-06-30, data przekazania: 2020-06-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jan Jakubów radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-07-15