Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zamontowanie progu zwalniającego przy placu zabaw w sołectwie Otanów.

Numer: 302, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2020-08-24, data przekazania: 2020-08-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Świderski radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-09-09