Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Realizacja zadania pn. Rewitalizacja Rynku Miejskiego.

Numer: 317, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2020-08-27, data przekazania: 2020-08-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego , data odpowiedzi: 2020-09-11