Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Odpowiedź na interpelację EO.0003.11.2020.AS

Numer: 319, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2020-08-27, data przekazania: 2020-08-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji i Spraw Organizacyjnych, data odpowiedzi: 2020-09-11