Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zamontowanie szykan przed Wierzbówkiem na dodze powiatowej nr 2121Z

Numer: 323, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2020-10-27, data przekazania: 2020-10-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bożena Srokowska wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-11-09