Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zamontowanie ławki przy parkingu Spółdzielni Mieszkaniowej obok cmentarza

Numer: 326, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2020-10-30, data przekazania: 2020-10-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jan Jakubów radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-11-13