Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Utwardzenie ścieżki dla rowerów vis a vis PKS-u obok ogródków działkowych

Numer: 327, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2020-10-30, data przekazania: 2020-10-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jan Jakubów radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-11-13