Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Awaria wodociągów 7.11.20, inwentaryzacja sieci w obrębie centrum

Numer: 340, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2020-12-02, data przekazania: 2020-12-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Antczak przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-12-22