Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Położenia chodnika na ulicy Jabłonkowej

Numer: 343, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2020-12-02, data przekazania: 2020-12-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jan Jakubów radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-12-15