Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Informacja dot. bieżni tartanowej na stadionie, kiedy stadion zostanie oddany do użytku

Numer: 346, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2020-12-09, data przekazania: 2020-12-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego , data odpowiedzi: 2020-12-17