Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wycinka samosiejek oraz trawy na terenie Grodziska

Numer: 347, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2020-12-09, data przekazania: 2020-12-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-12-22