Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Lekcje ekologiczne. Egzekwowanie prawa drogowego.

Numer: 351, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2020-12-22, data przekazania: 2020-12-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Piwowarczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji i Spraw Organizacyjnych, data odpowiedzi: 2020-12-31