Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Koszty poniesione na podniesienie kwalifikacji czyli: szkolenia, kursy, studia i inne pracowników urzędu gminy oraz spółek gminnych

Numer: 357, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2021-01-28, data przekazania: 2021-01-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Piwowarczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji i Spraw Organizacyjnych, data odpowiedzi: 2021-02-10