Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. działki 193 ob. Derczewo i 601/6 ob. Sulimierz

Numer: 363, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2021-01-29, data przekazania: 2021-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Damian Galas wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarowania Nieruchomościami, data odpowiedzi: 2021-02-12