Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Oświetlenie terenów tj. nowego cmentarza oraz podstrefy ekonomicznej

Numer: 364, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2021-01-29, data przekazania: 2021-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Damian Galas wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego , data odpowiedzi: 2021-02-12