Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zadanie: Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek świetlicy wiejskiej wraz z jego rozbudową przebudową, zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 141/2, 834/7 gmina : Myślibórz obręb Kierzków - Etap I,II

Numer: 366, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2021-01-25, data przekazania: 2021-01-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Damian Galas wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego , Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych , data odpowiedzi: 2021-02-08