Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Punkty świetlne w m. Kierzków i m. Rów

Numer: 367, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2021-01-25, data przekazania: 2021-01-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Damian Galas wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-02-09