Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Iluminacja świetlna na obwarowaniach miejskich, Baszcie Prochowej oraz Bramie Pyrzyckiej

Numer: 371, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2021-02-03, data przekazania: 2021-02-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego , data odpowiedzi: 2021-02-17