Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zła nawierzchnia alejek na cmentarzu

Numer: 388, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2021-03-03, data przekazania: 2021-03-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wiesława Ścibiorska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-03-16