Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Naprawa chodników

Numer: 392, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2021-03-05, data przekazania: 2021-03-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Antczak przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-03-18