Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przygotowanie terenu ul. Jabłonkowa do pobrania opłaty adiacenckiej

Numer: 395, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2021-04-19, data przekazania: 2021-04-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Piwowarczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarowania Nieruchomościami, data odpowiedzi: 2021-05-04