Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Rondo w pasie drogi 26 i 23 , czy kostka pochodzi z rozbiórki drogi przy ulicy Dworcowej

Numer: 402, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2021-04-19, data przekazania: 2021-04-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-04-30