Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. wyłonienia wykonawcy na wykonanie iluminacji świetlnych obramowań miejskich

Numer: 416, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Myśliborza
data wpływu: 2021-05-12, data przekazania: 2021-05-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rygiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego , data odpowiedzi: 2021-05-26